Водич за добијање квалификационе картице возача-срп.
Preuzmi
Vodič za dobijanje kvalifikacijske kartice vozača-hrv.
Preuzmi
Vodič za dobijanje kvalifikacijske kartice vozača-bos.
Preuzmi
Водич за добијање лиценце превозника и извода лиценце-срп.
Preuzmi
Vodič za dobijanje licencije prijevoznika i izvoda licencije-hrv.
Preuzmi
Vodič za dobijanje licence prijevoznika i izvoda licence-bos.
Preuzmi
Pravilnik o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", br.46/21)
Preuzmi
Odluka o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prevozu robe drumom (CMR), Ženeva 19.maja 1956.godine
Preuzmi
Zaključci Savjeta EU o usklađenosti s higijenskim mjerama i mjerama kontrole zaraze potrebnim za osiguranje prekograničnog kolektivnog prevoza
Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", br.80/18)
Preuzmi
Pravilnikom o uvjetima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača propisuju se uvjeti izdavanja licenci i izvoda licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, pristup djelatnosti cestovnog prijevoza i obavljanje te djelatnosti, sadržaj i oblik licence prijevoznika, izvoda licenci i vođenja evidencije o istima, kao i uvjeti za obavljanje poslova vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C, CE, D ili DE i/ili odgovarajuće potkategorije.
Preuzmi
Zakonom se uređuje radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika u cestovnom prijevozu, vremena vožnje i razdoblja odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, uređaji za bilježenje u cestovnom prijevozu, način, uvjeti i postupak imenovanja radionica, uvjeti i postupci kontrole, nadležnost tijela i njihove ovlasti, službene evidencije, nadzor nad provedbom ovoga Zakona, te prekršaji i kaznene odredbe.
Preuzmi
Zakonom se uređuje radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika u cestovnom prijevozu, vremena vožnje i razdoblja odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, uređaji za bilježenje u cestovnom prijevozu, način, uvjeti i postupak imenovanja radionica, uvjeti i postupci kontrole, nadležnost tijela i njihove ovlasti, službene evidencije, nadzor nad provedbom ovoga Zakona, te prekršaji i kaznene odredbe.
Preuzmi
Pravilnikom se propisuju načini i uvjeti prijenosa podataka pohranjenih u digitalnim tahografima i karticama vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prijevozu, te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika.
Preuzmi
Pravilnikom se propisuju načini i uvjeti prijenosa podataka pohranjenih u digitalnim tahografima i karticama vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prijevozu, te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika.
Preuzmi
Ovim Pravilnikom propisuju se način utvrđivanja godišnjeg kontingenta multilateralnih dozvola za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta domaćim prijevoznicima, raspodjela, korištenje, povlačenje i povrat CEMT dozvola.
Preuzmi
Ovim zakonom uređuju se način i uvjeti obavljanja prijevoza putnika i roba vozilima u međunarodnom cestovnom prijevozu (u daljem tekstu: međunarodni prijevoz) i međuentitetskom cestovnom prijevozu (u daljem tekstu: međuentitetski prijevoz), poslovi vangabaritnog prijevoza roba, inspekcijskog nadzora, carinske kontrole i obaveze plaćanja naknade za korištenje cesta.
Preuzmi
Ovim zakonom uređuju se način i uvjeti obavljanja prijevoza putnika i roba vozilima u međunarodnom cestovnom prijevozu (u daljem tekstu: međunarodni prijevoz) i međuentitetskom cestovnom prijevozu (u daljem tekstu: međuentitetski prijevoz), poslovi vangabaritnog prijevoza roba, inspekcijskog nadzora, carinske kontrole i obaveze plaćanja naknade za korištenje cesta.
Preuzmi
Ovim Pravilnikom se propisuju kriteriji, postupak i način raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima, način korištenja i vraćanja dozvola, te prava i obaveze korisnika dozvola.
Preuzmi
Ovim Pravilnikom se propisuju kriteriji, postupak i način raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima, način korištenja i vraćanja dozvola, te prava i obaveze korisnika dozvola.
Preuzmi
Ovim Pravilnikom se propisuju kriteriji, postupak i način raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima, način korištenja i vraćanja dozvola, te prava i obaveze korisnika dozvola.
Preuzmi
Ovim Pravilnikom se utvrđuju bliže odredbe o postupku usklađivanja i registracije međunarodnih autobuskih redova vožnje i postupku i načinu izdavanja dozvola za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika, te postupku usklađivanja i registracije međuentitetskih autobuskih redova vožnje i izdavanja rješenja za obavljanje međuentitetskih autobuskih redova vožnji. Odredbe ovog Pravilnika se ne primjenjuju na pogranični prijevoz putnika.
Preuzmi
Ovim pravilnikom uređuju se kriteriji, postupak, način raspodjele i korištenja dozvola za međunarodni vanlinijski cestovni prijevoz putnika.
Preuzmi
Pravilnikom se uređuju kriteriji, postupak i način angažiranja ugovornog prijevoznika pri obavljanju prijevoza putnika na redovnim međunarodnim autobuskim linijama.
Preuzmi
Pravilnikom se propisuju kriteriji, način i postupak isticanja natpisa na vozilu, sa naznakom početne i završne stanice.
Preuzmi
Pravilnikom se propisuje postupak izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf predviđenih članom 21. stav (1) Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, te oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje kartica.
Preuzmi
Pravilnikom se propisuje postupak izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf predviđenih članom 21. stav (1) Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, te oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje kartica.
Preuzmi
Pravilnikom se propisuje postupak izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf predviđenih članom 21. stav (1) Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, te oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje kartica
Preuzmi
Pravilnikom se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobijanje rješenja za radionicu za obavljanje djelatnosti provjere i pregleda, ugradnje i ispitivanja, popravka i demontaže uređaja za bilježenje, prenošenje podataka s uređaja za bilježenje, utvrđivanje nemogućnosti prijenosa podataka s uređaja za bilježenje, uklanjanje i demontiranje uređaja za bilježenje, te izrađivanje i postavljanje identifikacijske oznake-naljepnice, ispitivanje ograničivača brzine, aktiviranje digitalnog tahografa, kalibriranja, plombiranja, sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole i njegovo produženje, oblik i sadržaj oglasne table radionice, te postupak i način obavljanja nadzora nad radionicama.
Preuzmi
Pravilnikom se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobijanje rješenja za radionicu za obavljanje djelatnosti provjere i pregleda, ugradnje i ispitivanja, popravka i demontaže uređaja za bilježenje, prenošenje podataka s uređaja za bilježenje, utvrđivanje nemogućnosti prijenosa podataka s uređaja za bilježenje, uklanjanje i demontiranje uređaja za bilježenje, te izrađivanje i postavljanje identifikacijske oznake-naljepnice, ispitivanje ograničivača brzine, aktiviranje digitalnog tahografa, kalibriranja, plombiranja, sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole i njegovo produženje, oblik i sadržaj oglasne table radionice, te postupak i način obavljanja nadzora nad radionicama.
Preuzmi
Pravilnikom o uvjetima izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača propisuju se uvjeti izdavanja licenci i izvoda licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, pristup djelatnosti cestovnog prijevoza i obavljanje te djelatnosti, sadržaj i oblik licence prijevoznika, izvoda licenci i vođenja evidencije o istima, kao i uvjeti za obavljanje poslova vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C, CE, D ili DE i/ili odgovarajuće potkategorije.
Preuzmi